Brändströmsgatan 1-9, Gävle

Omfattande renovering av ca 150 st lägenheter och inredande av nytillkomna vindslägenheter med takterass.
Projektet har pågått under ca 3 år och beräknas vara klar senhösten 2017.