Vånhuset

Timmermansgatan, Övre Arbetshusgatan, Gävle
Nyproduktion 20-25 lägenheter med garageplatser i källarplan.
​​​​​​​
Denna fastighet ligger med ett mycket bra läge på söder i Gävle, den har fram till för en tid sedan använts främst till handelsverksamhet men även bostadsändamål genom åren.

Vi har påbörjat arbetet med att få fram en detaljplan som tillåter bostäder i större omfattning och kommer i och med det försluta kvarteret med befintliga byggnader. Målet är att nå en byggstart under andra halvan 2019 och tillträde under 2020.